Sản xuất theo tiêu chuẩn: TC03-26-2005/TH

Quy cách
Đường kính trong (mm)
Đường kính ngoài (mm)
Bề dày (mm)
Độ cứng vòng (kg/cm2)
Áp lực trong (kg/cm2)
150 150 174 12 ± 1,3 3,7  
200
200
228
14 ± 1,3
2,0
6,0
250
250
288
19 ± 1,3
2,0
5,0
300
300
340
20  ± 1,3
2,0
4,0
400
400
460
30 ± 1,5
1,9
3,2
500
500
564
32 ± 2,0
1,75
2,7
600
600
670
32 ± 2,0
1,0
2,0