Trại Heo S2 Quỳ Hợp

s3

THÔNG TIN DỰ ÁN

I.Thông tin Dự Án

  Tháng 11/2016 Masan đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao Masan Nutri – Farm Nghệ An.

–  Chủ dự án:   Công ty TNHH MaSan Nutri – Farm Nghệ An
–  Diện tích  :   223,7ha
–  Tổng mức đầu tư:  1.000 tỷ đồng
– Thu hút và sử dụng gần 350 lao động trực tiếp tại địa phương, dự tính đóng góp cho GDP địa phương hơn 1.000 tỷ đồng/năm và là dự án chăn nuôi lợn thịt lớn nhất ở Nghệ An.

–  Trang trại có quy mô 10.000 lợn nái, hàng năm tạo ra 230.000 lợn thịt theo tiêu chuẩn kỹ thuật chăn nuôi VietGAP. Theo kế hoạch, dự án sẽ được đầu tư xây dựng trong thời gian hơn 1 năm, dự kiến đến quý 1/2017, trang trại sẽ bắt đầu triển khai chăn nuôi và quý 1/2018 sẽ bắt đầu cung cấp lợn thịt cho thị trường và đi vào dây chuyền chế biến.

II. Hạng mục đã cung cấp: Thi công hệ thống Hạ tầng Trại heo S2 Quỳ Hợp

III.  Loại ống cung cấp: Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 vách

Trả lời

DMCA.com Protection Status